‘Flexibiliteit – in al zijn facetten’

Op bedrijfsgrootte afgestemd
De praktijk van de natuurgeneeskundig therapeut Dückers is de afgelopen twee jaar meegegroeid met de bedrijfsgrootte. “Dankzij de mogelijkheden die flexibel huren biedt, kunnen we de bedrijfshuisvesting exact op onze wensen afstemmen. Groeien binnen je eigen pand zo te zeggen; precies in het tempo en de omvang die jezelf voor ogen staan.”

Met flexibel maatwerk
In feite waren Dré Dückers en echtgenote Angelie al van meet af aan flexibele huurders. “De locatie leek ons om meerdere redenen ideaal: gemakkelijk toegankelijk voor onze patiënten die uit heel Nederland komen. Als start zou huur van het volledige pand te veel zijn. Daar hebben we dus een perfecte huuroplossing voor gekregen.”

De tweede mogelijkheid
Inmiddels heeft die flexibele gedachte al zijn vruchten afgeworpen. De gestage groei maakte huuruitbreiding in etappes mogelijk. Zelfs een tweede therapeut vestigde zich in het pand: Jos Stessen, die onder de naam Praktijk Stessen met haar fysiotherapeutische achtergrond zowel reguliere als alternatieve therapie kan bieden. “Zo kunnen we samen een maatgesneden antwoord geven op de meest diverse vraagstukken. Tel daarbij op dat we ook zelf delen van het gebouw tijdelijk kunnen bijhuren als leslocatie voor ons opleidingsinstituut ‘De Draeckenstaert’ en de definitie van flexibel huren is voor ons helemaal compleet.”

Flexibel verhuurd – voor drie maanden
Een ander voordeel van het flexibele huurconcept biedt de opzet van het gebouw eveneens. Geisler Vastgoed heeft een leegstaand kantoorgedeelte aan de linkerzijde inmiddels voor de periode van een aantal maanden verhuurd aan een praktijk voor fysiotherapie. Als overbrugging in huisvesting tot hun eigen verbouwing gereed is.

‘Een locatie die onze bedrijfsfilosofie versterkt’

Strategische locatie
Sinds juni 2000 is William Verkennis eigenaar van SHD Grafimedia b.v. in Swalmen. Vanuit een strategische locatie – daar waar de Peelveldlaan aansluit op de rijksweg Roermond-Venlo – bedient de inmiddels 85-jarige onderneming afnemers in het gebied Maastricht-Heerlen-Venlo-Eindhoven. “Deze locatie is ideaal. De oprit naar de A73 ligt vlakbij waardoor je in een mum van tijd alle windrichtingen uitkunt.”

TOP 10 bedrijf
In die 15 jaar dat William Verkennis nu aan het hoofd staat van SHD Grafimedia zag hij grote veranderingen in de grafische branche hun intrede doen. Het mag geenszins verwonderlijk heten dat in die nieuwe wereld ook milieutechnische aspecten werden geïntegreerd. En ‘de SHD’ inmiddels behoort tot de selecte groep ‘TOP 10 bedrijven’.

MVO
“Elke deelnemer daarin draagt bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waarbij zakelijke aspecten gelijke tred houden met de verantwoordelijkheid voor mens en mileu. Naast bewust omgaan met productiemiddelen leidt het tot een gemotiveerde betrokkenheid van onze medewerkers, waardering door klanten en leveranciers, én tot een aanmerkelijke kostenreductie.”

Win-Win
Dat laatste gebeurt met name door slim gebruik te maken van de nieuwste technieken en een eigen ‘Top10 Green’-papierlijn. “Zo kunnen afnemers verantwoord invulling geven aan hun eigen MVO-imago. Een haast letterlijke win-winsituatie voor alle partijen!”

William Verkennis, directeur SHD Grafimedia, SHD grafimedia
‘Roermond is een prachtige en veelzijdige gemeente’

Aantrekkelijk in veel opzichten
De wethouder Economische Zaken en Werkgelegenheid vindt Roermond een prachtige, veelzijdige gemeente die zich de afgelopen jaren ook op economisch gebied geweldig heeft ontwikkeld. “Het Designer Outlet Roermond is inmiddels tot ver over onze landsgrenzen bekend en de combinatie met een aantrekkelijke historische binnenstad en krachtige andere detailhandelsontwikkelingen maakt Roermond de retailstad bij uitstek. Maar Roermond is natuurlijk veel meer dan dat en heeft ook voor dienstverleners en maakindustrie veel te bieden!

Blijvend investeren in kwaliteit
De A73 en de N280/BAB52 zorgen voor een perfecte ontsluiting. Meer bedrijven vestigen zich in en om Roermond, inwoners van de (EU)regio kiezen voor een woning in onze gemeente en toeristen en recreanten kiezen voor een bezoek en/of verblijf. Het is voor ons als stadsbestuur dan ook zaak te blijven investeren in al die kwaliteiten die het vestigingsklimaat, en het woon- en verblijfsklimaat in onze gemeente, in het hart van de Euregio zo aantrekkelijk maken.

Samen met ondernemers zet ik dan ook graag de schouders onder initiatieven en ontwikkelingen, groot of klein die Roermond verder brengen! Iedere vestiging en investering juich ik dan ook van harte toe.”

Angely Waajen, Wethouder Economische zaken Roermond, Gemeente Roermond
‘Vandaag de basis leggen voor successen van morgen’

Krachtenbundeling
De voormalig wethouder van Roermond en directeur van Keyport 2020 onderstreept dat deze regio talloze perspectieven biedt. “Met Keyport zetten wij in op de samenwerking tussen ondernemers, overheid en het onderwijs. Door die krachtenbundeling versterken wij op duurzame wijze de economische structuur in de regio – en verbeteren daarmee het vestigingsklimaat voor ondernemers.”

Intensieve samenwerking
Keyport 2020 is een samenwerking tussen zeven Midden-Limburgse gemeenten, diverse ondernemers en verschillende onderwijsinstellingen. “Namens deze partijen fungeert Keyport 2020 als samenwerkingspartner binnen het overkoepelende Brainport 2020 Zuidoost-Nederland.

Bredere effecten
Binnen dat samenwerkingsverband scoort Midden-Limburg uitermate goed. “We hebben ons als doel gesteld om Zuid-Nederland tot koploper van de internationale kenniseconomie te maken. Keyport 2020 wil hierin de verbindende factor zijn, de sleutel naar groei en nieuwe dimensies in de eigen en ons omringende regio’s.”

Connecting tomorrow, today
Op deze wijze ontstaat een vestigingsklimaat waarin het geenszins verwonderlijk is dat andere zakelijke initiatieven er direct of indirect op meeliften. “Het is de overkoepelende ambiance waar een enthousiasmerende werking van uitgaat. ‘Connecting tomorrow, today’ is onze passende slogan. Of, vrij vertaald: vandaag de basis leggen voor de successen van morgen!”

Tilman Schreurs, Directeur Keyport 2020, Keyport 2020